Jak pracujemy


Kurs na danym poziomie nauczania obejmuje dwa semestry nauki.Pierwszy semestr rozpoczyna się w ostatnim tygodniu września i zawiera odpowiednio 30 (dzieci), 60 (młodzież i dorośli) lub 90 (FCE i CAE) godz. lekcyjnych nauki. W trakcie semestru kursanci są systematycznie oceniani a na koniec podchodzą do pisemnych i ustnych egzaminów wewnętrznych. Drugi semestr rozpoczyna się po feriach zimowych i zawiera taką samą liczbę godzin lekcyjnych. Po zdanych egzaminach kursanci otrzymują świadectwa ukończenia kursu.

Strona główna     |
Szkoła     |
Kursy     |
Zapisy     |
Plan lekcji     |
Wakacje 2017     |


Newsletter