Big Ben Kids czyli kursy jęz. angielskiego dla 6 i 7-latków


Zajęcia dwa razy w tygodniu po 45 minut.


Zajęcia dla najmłodszych uczniów łączą naukę z elementami zabawy: rysunku, śpiewu, tańca i inscenizacji. Poprzez różnorodne gry i konkursy dzieci łagodnie wprowadzane są w świat j.angielskiego. Pracują z podręcznikami dostosowanymi do możliwości tej grupy wiekowej, a zajęcia są urozmaicane projekcjami wideo.
Na zajęciach kładziemy nacisk na kształtowanie umiejętności rozumienia i mówienia, elementy pisania pojawiają się w drugim semestrze grupy 7-latków. Dzieci poznają bogate słownictwo dotyczące otaczającego je świata i uczą się formułować zdania.
Chociaż w tej grupie wiekowej nie stosujemy prac klasowych ani egzaminów, niemniej jednak rodzice są na bieżąco informowani o postępach dzieci. Na koniec roku szkolnego grupa pod opieką nauczyciela przygotowuje przedstawienie, będące prezentacją nabytych umiejętności.

Strona główna     |
Szkoła     |
Kursy     |
Zapisy     |
Plan lekcji     |
Wakacje 2017     |


Newsletter