Zajęcia dwa razy w tygodniu po 45 minut.

Zajęcia dla najmłodszych uczniów łączą naukę z elementami zabawy: rysunku, śpiewu, tańca i inscenizacji. Poprzez różnorodne gry i konkursy dzieci łagodnie wprowadzane są w świat j.angielskiego. Pracują z podręcznikami dostosowanymi do możliwości tej grupy wiekowej, a zajęcia są urozmaicane projekcjami wideo.
Na zajęciach kładziemy nacisk na kształtowanie umiejętności rozumienia i mówienia, elementy pisania pojawiają się w drugim semestrze grupy 7-latków. Dzieci poznają bogate słownictwo dotyczące otaczającego je świata i uczą się formułować zdania.
Chociaż w tej grupie wiekowej nie stosujemy prac klasowych ani egzaminów, niemniej jednak rodzice są na bieżąco informowani o postępach dzieci. Na koniec roku szkolnego grupa pod opieką nauczyciela przygotowuje przedstawienie, będące prezentacją nabytych umiejętności.


You will definitely what benefit from keeping your mind healthy, because your brain will work better, which is important to learn effectively.