Zajęcia raz w tygodniu po 60 minut.


Kameralne grupy: 4-6 osób.

Zajęcia z native speaker’em doskonalące umiejętność naturalnego porozumiewania się. Przeznaczone dla osób z minimum średnio-zaawansowaną znajomością języka, które chciałyby nabrać wprawy w mówieniu. Zajęcia prowadzone są bez podręczników i ocen. Celem zajęć jest zachęcenie uczestników do swobodnego wypowiadania się, udziału w dyskusji, wyrażania swojego stanowiska i stopniowego pokonywania bariery w mówieniu.