• cztery poziomy zaawansowania: A1, A1+, A2 i B1
  • każdy poziom to dwa semestry, łącznie 60 lekcji
  • zajęcia 2×60 minut
  • systematyczna ocena postępów: projekty, prezentacje, sprawdziany i egzaminy
  • nacisk na komunikację i praktyczne wykorzystanie umiejętności
  • umiejętności cyfrowe
  • podwyższenie kompetencji zawodowych