Kursy j. angielskiego na czterech poziomach zaawansowania: podstawowym, średnio-zaawansowanym niższym, średnio-zaawansowanym, średnio-zaawansowanym wyższym, do których kwalifikacja następuje na podstawie rozwiązania testu (nie dotyczy poziomu podstawowego). Stosujemy także podział na grupy wiekowe: dorośli, młodzież gimnazjalna i licealna. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 60 lub 90 min. Kurs na danym poziomie składa się z dwóch semestrów, każdy obejmujący 60 godz. lekcyjnych zajęć. Każdy semestr kończy się egzaminami pisemnymi i ustnymi. Po zdanych egzaminach w semestrze letnim kursanci otrzymują świadectwo ukończenia kursu na danym poziomie. Materiał realizowany w naszych grupach młodzieżowych obejmuje gruntowne poznanie zasad gramatyki angielskiej oraz szerokiego zakresu słownictwa, struktur i kolokacji niezbędnych do płynnego i precyzyjnego posługiwania się j. angielskim. Zapewniamy także nieustanne doskonalenie umiejętności czytania i pisania wypracowań. Poprzez pracę z różnorodnymi formami testów młodzież przygotowuje się do egzaminów, którym musi sprostać zarówno w szkole podstawowej jak i w liceum. Regularnie kontrolujemy postępy w nauce i zawiadamiamy rodziców o ocenach i nieobecnościach. Zajęcia urozmaicane są projektami językowymi. Młodzież korzysta z nowoczesnych materiałów dydaktycznych i tablic multimedialnych.

UWAGA: Kursy dla dorosłych mają charakter komunikacyjny, z przewagą materiału do praktycznego zastosowania w codziennych sytuacjach pracy i podróży. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na poszerzanie słownictwa oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się i rozumienia.