• trzy poziomy zaawansowania: A2+, B1, B2
  • każdy poziom to dwa semestry, łącznie 60 lekcji
  • zajęcia 2×60 minut (A2+) lub 2×90 minut (B1, B2)
  • systematyczna ocena postępów: projekty, prezentacje, sprawdziany i egzaminy
  • kompetencje XXI wieku: krytyczne myślenie, współpraca, skuteczna komunikacja
  • umiejętności cyfrowe
  • trening egzaminacyjny
  • możliwość zakończenia kursu międzynarodowym egzaminem Cambridge English A2 KEY lub B1 PRELIMINARY