Zajęcia dwa razy w tygodniu po 60 lub 90 minut
Kursy j. angielskiego na czterech poziomach zaawansowania: podstawowym (A1), średnio-zaawansowanym niższym (A2), średnio-zaawansowanym (B1), średnio-zaawansowanym wyższym (B2), do których kwalifikacja następuje na podstawie rozwiązania testu (nie dotyczy poziomu podstawowego). Stosujemy także podział na grupy wiekowe. Kurs na danym poziomie składa się z dwóch semestrów. Każdy semestr kończy się egzaminami pisemnymi i ustnymi. Po zdanych egzaminach w semestrze letnim kursanci otrzymują świadectwo ukończenia kursu na danym poziomie. Materiał realizowany w naszych grupach młodzieżowych obejmuje gruntowne poznanie zasad gramatyki angielskiej oraz szerokiego zakresu słownictwa, struktur i kolokacji niezbędnych do płynnego i precyzyjnego posługiwania się j. angielskim. Zapewniamy także nieustanne doskonalenie umiejętności czytania i pisania wypracowań. Poprzez pracę z różnorodnymi formami testów młodzież przygotowuje się do egzaminów, którym musi sprostać zarówno w szkole podstawowej jak i w liceum. Regularnie kontrolujemy postępy w nauce i zawiadamiamy rodziców o ocenach i nieobecnościach. Zajęcia urozmaicane są projektami językowymi. Młodzież korzysta z nowoczesnych materiałów dydaktycznych i tablic multimedialnych.

UWAGA: Kursy dla dorosłych mają charakter komunikacyjny, z przewagą materiału do praktycznego zastosowania w codziennych sytuacjach pracy i podróży. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na poszerzanie słownictwa oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się i rozumienia.