B2 First (Cambridge English First)- najpopularniejszy egzamin międzynarodowy na poziomie B2

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut

Kurs obejmuje dwa semestry intensywnej nauki i przygotowuje do zewnętrznego egzaminu  przeprowadzanego przez egzaminatorów British Council. Kursanci, którzy pomyślnie zdali egzamin, uzyskują honorowany na całym świecie certyfikat umiejętności na poziomie B2. Materiał kursu obejmuje wszechstronny trening z zakresu mówienia, słuchania, czytania, pisania i gramatyki. Kurs jest doskonałą propozycją dla licealistów zainteresowanych usystematyzowaniem wiadomości przed maturą oraz podniesieniem poziomu dotychczasowych umiejętności. Zajęcia trwają 90 minut i odbywają się dwa razy w tygodniu. Osoby zainteresowane udziałem w kursie przechodzą wstępną kwalifikację.

UWAGA: Uczestnicy kursów egzaminacyjnych uprawnieni są do dwóch bezpłatnych egzaminów próbnych.