Zajęcia dwa razy w tygodniu po 45 minut.

Kursy dla dzieci starszych prowadzone są na pięciu poziomach zaawansowania, na które kwalifikacja następuje po rozwiązaniu wstępnego testu (nie dotyczy poziomu podstawowego). Stosujemy dodatkowo podział na grupy wiekowe. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 45 min. Kurs na danym poziomie składa się z dwóch semestrów, każdy semestr obejmuje 30 spotkań. Każdy semestr kończy się egzaminami pisemnymi i ustnymi. Po zdanych egzaminach w semestrze letnim kursanci otrzymują świadectwo ukończenia kursu na danym poziomie. Materiał realizowany w naszych grupach dziecięcych znacznie przekracza zakres zagadnień przeznaczonych dla tej grupy wiekowej w szkołach. W ten sposób gwarantujemy naszym kursantom doskonałe oceny jak i przygotowanie do egzaminów, którym będą musieli stawić czoła w przyszłości. Kładziemy nacisk na równomierny rozwój wszystkich umiejętności: rozumienia, mówienia, pisania i czytania. Postępy w nauce są systematycznie sprawdzane, a rodzice są na bieżąco informowani o ocenach i nieobecnościach. Aby nauka była także przyjemnością urozmaicamy zajęcia projektami językowymi i grupowymi prezentacjami. Dzieci pracują z nowoczesnymi podręcznikami w pracowniach wyposażonych w tablice multimedialne.