• trzy poziomy zaawansowania: A1, A1+, A2
• każdy poziom to dwa semestry, łącznie 60 lekcji
zajęcia 2×45 minut
• systematyczna ocena postępów: projekty, prezentacje, sprawdziany i egzaminy
• kompetencje XXI wieku: krytyczne myślenie, współpraca, skuteczna komunikacja
• umiejętności cyfrowe
możliwość zakończenia kursu międzynarodowym egzaminem Cambridge English Young Learners