– cztery poziomy zaawansowania

– każdy poziom to dwa semestry, łącznie 60 lekcji

zajęcia 2×45 minut

– połączenie nauki z elementami twórczej zabawy

przyjazna i bezpieczna atmosfera

– systematyczne utwalanie materiału i regularna ocena ocena postępów

– nowatorski program nauczania i nowoczesne materiały dostosowane do wieku kursantów

– rozwijanie umiejętności komunikacji oraz współdziałania w grupie