Zajęcia dwa razy w tygodniu po 90 minut.

Kursy maturalne przeznaczone są dla osób, które w bieżącym roku szkolnym będą podchodziły do egzaminu maturalnego z j.angielskiego.  I semestr kursu obejmuje 60 godz. lekcyjnych zajęć, II-gi semestr obejmuje 30 godz. lekcyjnych. Materiał kursu obejmuje gruntowną powtórkę materiału gramatycznego i słownikowego oraz trening wszystkich umiejętności niezbędnych do sprawnego rozwiązywania testu: pisania, czytania i rozumienia. W czasie zajęć kursanci będą także doskonalić umiejętność redagowania prac pisemnych.  W ten sposób kurs zapewni maturzystom wszechstronne przygotowanie do egzaminu.

UWAGA: Uczestnicy kursów maturalnych uprawnieni są do dwóch bezpłatnych egzaminów próbnych.