Kurs w godzinach dopołudniowych, zajęcia dwa razy w tygodniu w wariancie standard lub VIP.

Organizacja zajęć uzależniona jest od zainteresowania klientów.


Prepare yourself psychologically for the test, as long as it can have a investigate the service considerable pressure on you.